Logo Universitat de Barcelona Departament d'Electrònica imatge de maquetació
UB  
departament d electronica universitat barcelona

Informació general

Inici
Docència
Recerca
Personal
Actualitat
Centres associats
 
 

Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament d'Electrònica

C. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: (+34) 934 039 374
Fax: (+ 34) 934 021 148

Bústia de Secretaria

BENVINGUTS AL DEPARTAMENT D'ELECTRÒNICA

departament d'electrònicaEl Departament d'Electrònica va ser creat el 23 de Desembre de 1997 com a conseqüencia de la consolidació de les activitats de docència i recerca que en l'àrea de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions es venien desenvolupant a la Universitat de Barcelona.

En el Departament d'Electrònica es realitzen activitats educatives, d'investigació i de transferència tecnològica que abasten conceptes i mètodes de la Física, l'Enginyeria Electrònica, l'Enginyeria de Materials i l'Enginyeria Informàtica. Actualment el Departament d'Electrònica imparteix docència a 6 titulacions i aplega aproximadament uns 90 membres entre professors numeraris i no numeraris, investigadors, estudiants de postgrau i personal d'administració i serveis.

Presentació | Càrrecs i Membres en Comissions

 

teti

tecnio

CEMIC

punt
espa1 espa2 espa3 espa4
© Universitat de Barcelona Departament d'Electrònica