Logo Universitat de Barcelona Departament d'Electrònica imatge de maquetació
UB  
departament d electronica universitat barcelona

Informació general

Inici
Docència
Recerca
Personal
Actualitat
Centres associats
 
 

Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament d'Electrònica

C. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: (+34) 934 039 374
Fax: (+ 34) 934 021 148

Bústia de Secretaria

Màsters Europeus

Màster en Enginyeria Electrònica: Professional i Recerca

El Departament d'Electrònica és el principal responsable de la docència en el Màster en Enginyeria Electrònica: Professional i Recerca. El Màster en Enginyeria Electrònica prové de l'ensenyament de segon cicle d'Enginyeria en Electrònica impartit a la Facultat de Física des de l'any 1992, i del programa de doctorat de qualitat del departament d'Electrònica `Enginyeria de Microsistemes Sensors i Actuadors´.

El Màster iniciat al curs 2006-2007 presenta dues especialitats: Professional on es proporciona una formació avançada per incidir en el canvi tecnològic en l’entorn de l'empresa i de Recerca on es proporciona formació en un programa de doctorat de qualitat, en dues orientacions corresponents a les línies de recerca que es desenvolupen al Departament: `Transductors, Micro i Nanosistemes´ i `Sistemes d'Instrumentació i Comunicacions´

 

Màster en Nanociència i Nanotecnologia

El Departament d'Electrònica participa en el Màster en Nanociència i Nanotecnologia, que és un Màster interuniversitari coordinat per la Facultat de Física de la UB on hi participen altres Facultats i Universitats públiques catalanes i instituts de recerca especialitzats.

El Màster iniciat al curs 2006-2007 té com a objectiu el coneixement i control del comportament i de l'estructura fonamental de la matèria a la nanoescala, i la seva explotació pel disseny i desenvolupament de nous productes i sistemes amb incidència potencial en un ampli rang d'àrees d'especial rellevància socio- econòmica.

 

Màster en Enginyeria Biomèdica

El Departament d'Electrònica participa en el Màster en Enginyeria Biomèdica que és un Màster interuniversitari coordinat per la Facultat de Física de la UB on hi participen i altres Facultats i Universitats públiques catalanes i instituts de recerca especialitzats.

El Màster iniciat al curs 2006-2007 té com a objectiu la formació de professionals, a nivell de postgrau universitari, en els àmbits de (i) Activitats relacionades amb els productes i serveis socio-sanitaris, en els aspectes del seu disseny, fabricació, avaluació, comercialització, instal·lació i manteniment, així com en la formació sobre la utilització dels equipaments mèdics;  i (ii) Activitats relacionades amb la preparació per a la investigació en un determinat camp de l'Enginyeria Biomèdica.

 

Màster en Enginyeria en Energia

 

 

Màster en Fotònica

 


teti

tecnio

CEMIC

punt
espa1 espa2 espa3 espa4
© Universitat de Barcelona Departament d'Electrònica