Logo Universitat de Barcelona Departament d'Electrònica imatge de maquetació
UB  
departament d electronica universitat barcelona

Informació general

Inici
Docència
Recerca
Personal
Actualitat
Centres associats
 
 

Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament d'Electrònica

C. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: (+34) 934 039 374
Fax: (+ 34) 934 021 148

Bústia de Secretaria

Enginyeries i Llicenciatures

Enginyeries

Enginyeria en Electrònica

El Departament d'Electrònica és el principal responsable de la docència (95%) en l'ensenyament d'Enginyeria Electrònica. L'ensenyament d'Enginyeria Electrònica és un ensenyament de segon cicle, a partir del qual s'obté la titulació d'Enginyer Superior en Electrònica.

L'objectiu de l'ensenyament és proporcionar una formació científica i aplicada adequada en els àmbits propis de l'Enginyeria Electrònica, per habilitar un perfil professional especialment dotat per al disseny de sistemes electrònics, per a la instrumentació, per al processat d'informació, per al processat de senyal i en general tots els aspectes relacionats amb les tecnologies de la informació i les comunicacions.


Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

El Departament d'Electrònica participa activament en la Docència en l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, que es desenvolupa a la Facultat de Matemàtiques. És un ensenyament de primer cicle i s'obté la titulació d'Enginyer Tècnic. L'ensenyament té per objectiu proporcionar una formació tècnica i científica en el coneixement dels sistemes informàtics, que capaciti en la seva construcció, instal·lació, administració, manteniment, programació i utilització.


Enginyeria de Materials

El Departament d'Electrònica participa a l'ensenyament d'Enginyeria de Materials, que és una titulació de Segon Cicle conjunta entre la UB i la UPC. Dins d'aquest ensenyament, el Departament té la responsabilitat docent de l'assignatura "Materials Funcionals III" i també participa en l'assignatura "Experimentació Avançada en Ciència de Materials".

Els objectius d'aquestes assignatures es centren en la comprensió de les propietats fonamentals dels materials semiconductors, la seva interrelació amb el seu comportament electrònic i optoelectrònic i el coneixement dels processos tecnològics, posant èmfasis en la seva aplicabilitat pel disseny i desenvolupament de microsistemes, sensors i actuadors.


Enginyeria Química

El Departament d'Electrònica participa a l'ensenyament d'Enginyeria Química a través de l'assignatura "Electrotècnia i Electrònica" optativa, de 6 crèdits. Els objectius d'aquesta asignatura són l'estudi, anàlisi i criteris de selecció de sistemes i equips elèctrics i de potència que s'utilitzen en la indústria, fonamentalment química.Llicenciatures

Física

atom

El Departament d'Electrònica està involucrat a l'ensenyament de Física a través de la responsabilitat docent de les assignatures relacionades amb la Física de Materials i Dispositius semiconductors, així com a les que tenen relació amb els Circuits i Sistemes Electrònics i de la introducció als computadors.

Els objectius d'aquestes assignatures són presentar les bases físiques en què es basen els materials i dispositius electrònics, per tal d'entendre el seu comportament i presentar les funcions que es poden realitzar a partir d'aquests dispositius i que estan contingudes en molts dels sistemes electrònics utilitzats a la Física experimental d'avui en dia.

Això correspon a un total de 9 assignatures, dues de les quals són troncals per a l'ensenyament (Electrònica Física i Electrònica Aplicada) i les 7 restants són optatives.Química

El Departament d'Electrònica participa a l'ensenyament de Química a través de l'assignatura "Gestió de Projectes en la Indústria Química ", de lliure elecció, de 4.5 crèdits. Els objectius d'aquesta assignatura són l'estudi i anàlisi de les tècniques de gestió de projectes, amb orientació vers la indústria química.


teti

tecnio

CEMIC

punt
espa1 espa2 espa3 espa4
© Universitat de Barcelona Departament d'Electrònica