Logo Universitat de Barcelona Departament d'Electrònica imatge de maquetació
UB  
departament d electronica universitat barcelona

Informació general

Inici
Docència
Recerca
Personal
Actualitat
Centres associats
 
 

Més informació:

Universitat de Barcelona
Departament d'Electrònica

C. de Martí i Franquès, 1
08028 Barcelona
Telèfon: (+34) 934 039 374
Fax: (+ 34) 934 021 148

Bústia de Secretaria

Càrrecs i Membres en Comissions

GESTIÓ DEPARTAMENTAL

Director del Departament d'Electrònica
Dr. Albert Cornet i Calveras

Secretari del Departament d'Electrònica
Dr. J. Daniel Prades Garcia

Gestor Departamental
Sra. Mari Trini Patus Rubio

GRUPS DE RECERCA

Director del Grup de Recerca Consolidat de Processat de Senyal Intel.ligent (ISP)
Dr. Santiago Marco Colas

Director del Grup de Recerca Consolidat de Ràdio freqüència (GRAF)
Dr. Josep Maria López Villegas

Director del Grup de Recerca Consolidat de Materials Electrònics i Energia (M2E)
Dr. Joan Ramón Morante Lleonart

Director del Grup de Recerca Consolidat de Micronanotecnologies i nanoscopies per dispositius electrònics i fotonics (MIND)
Dr. Albert Cornet Calveras

Director del Grup de Recerca Consolidat de Sistemes de Comunicació i Instrumentació (SIC)
Dr. Atilà Herms Berenguer

Director del Grup de Recerca Consolidat de Bioelectrónica i Nanobioenginyeria (SIC-BI0)
Dr. Josep Samitier Martí


Innovació i transferència tecnològica

Director del CEMlC-Centre d'Enginyeria de Microsistemes per a Instrumentació i Control:(Xarxa TECNIO)
Dr. Josep Maria López Villegas 

Sots-Director del CEMIC
Dr. Albert Cornet Calveras

Gestor del CEMIC
Esteve Juanola Feliu

Innovació Docent

Coordinadora del grup consolidat d'innovació docent e-LINDO: Electrònica innovació Docent
Dra. Francesca Peiró Martinez


Coordinador del grup consolidat ďinnovació docent IDEES
Dr. Jaime López Sánchez


Divulgació Científica

Coordinador de les activitats de divulgació del TEeTI: Tallers d’Enginyeria Electrònica i Tecnologies de la Informació
Dr. Jaime López Sánchez

Càrrecs de la UB amb personal del Departament d'Electrònica
Delegat del rector del Programa de Millora i Innovació Docent (PMID)
Dr. Albert Cornet Calveras

Degà de la Facultat de Física
Dr. Atilà Herms Berenguer

Cap d'Estudis d'Enginyeria Electrònica
Dr. Oscar Ruiz Sánchez

Coordinador del màster d'Enginyeria Biomèdia
Dr. Jordi Colomer

Coordinador del màster de Nanociència i Nanotecnologia
Dr. Sergi Hernandez

Coordinador del Doctorat de Nanociència i Nanotecnologia
Dr. Albert Cirera

Coordinador de Relacions Internacionals de la Facultat de Fisica
Dr. Albert Romano Rodriguez


teti

tecnio

CEMIC

punt
espa1 espa2 espa3 espa4
© Universitat de Barcelona Departament d'Electrònica